“ซีพี สานฝัน ปันโอกาสสู่ ผู้นำรุ่นใหม่” ส่ง 20 เยาวชนคนรุ่นใหม่ตัวแทนประเทศไทย ร่วมเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก One Young World 2017 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคมนี้

5 สิงหาคม 2560

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เชื่อมั่นในพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เดินหน้าโครงการ “ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์จำนวน 15 คน และผู้นำเยาวชนจากภายนอกอีก 5 คน รวม 20 คน เป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก  “One Young World 2017” ณ เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ 4 ถึง 7 ตุลาคมนี้ภายใต้แนวคิด “คิดเปลี่ยนโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังได้เปิดโอกาสให้กับตัวแทนเยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนใต้หรือกลุ่มลูกเหรียงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย นำเสนอมุมมองของการสร้างสันติภาพด้วยความรักและการให้อภัย ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ประเด็นปัญหาสำคัญของโลกที่ถูกนำมาพูดคุยกันในการประชุมครั้งนี้ เพื่อระดมพลังความคิดและความร่วมมือจากผู้นำรุ่นใหม่กว่า 1,300 คนจาก 190 ประเทศทั่วโลก เพื่อสานต่อความฝัน เสริมพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกให้ดียิ่งขึ้นนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินโครงการ “ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World” อีกครั้งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสานต่อความฝันและพลังที่จะคิดเปลี่ยนแปลงสังคมและโลกไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยการเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดการประชุมระดับโลก One Young World Summit 2017 ณ เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย โดยคัดเลือกผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน ซึ่งในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องการมอบโอกาสให้กับเยาวชนไทย จึงได้คัดเลือกผู้นำรุ่นใหม่ซึ่งประกอบด้วยพนักงานจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือฯ จำนวน 15 คน และสรรหาเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความสามารถจากภายนอกองค์กร จำนวน 5 คน ให้ได้รับโอกาสและเข้าร่วมในเวทียิ่งใหญ่ระดับโลกครั้งนี้ด้วย เพื่อสานพลังคนรุ่นใหม่ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมโลกและสังคมไทย “One Young World เป็นเวทีการประชุมระดับโลกสำหรับผู้นารุ่นใหม่ ที่คาดว่าจะมีผู้นำระดับโลก และผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมประชุมมากกว่า 1,300 คน จากมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนอกจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้ว ไม่มีการประชุมใดที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นคนวัยหนุ่มสาวที่เป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆ จะได้มาอยู่รวมกันมากขนาดนี้ โดยผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่จะใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาสำคัญ 5 ด้านของโลก ได้แก่ 1.ความยากจน (Poverty) 2.การศึกษา (Education) 3.สันติภาพและความปรองดอง (Peace & Reconciliation) 4. ความเป็นผู้นำ (Leadership & Government) 5. สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง 20 คน จะร่วมเป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิด ในประเด็นปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในสังคมโลกร่วมกับผู้นำรุ่นใหม่จากทั่วโลก เพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับโลกของเรา เพราะเครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นว่าแรงบันดาลใจจากการประชุมและพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่จะสามารถกำหนดทิศทางและอนาคตของโลกให้เปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (SDG) หรือ Sustainable Development Goals ทั้ง 17 ข้อได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งธุรกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องของการส่งเสริมสิทธิของเยาวชนและการสร้างสันติภาพ ความรักและการให้อภัย ซึ่งในปีนี้ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เปิดโอกาสให้กับตัวแทนเยาวชนจากสามจังหวัดชายแดนใต้หรือกลุ่มลูกเหรียงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบ ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย นำเสนอมุมมองของการสร้างสันติภาพด้วยความรักและการให้อภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าหัวข้อสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ด้วย”โดยผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์และจากองค์กรภายนอกจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและวิสัยทัศน์ผ่านเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเหล่าวิทยากรชั้นนำของประเทศในหัวข้อต่างๆ ณ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP Leadership Institute เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในระดับโลกและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการประชุม One Young World Summit 2017 ให้กับตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยทั้ง 20 คนการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ “One Young World Summit 2017”  มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 7 ตุลาคม 2560  ณ เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย  ซึ่งนับว่าเป็นการจัดการประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกในทวีปอเมริกาใต้ โดยได้รับเกียรติจากผู้นำระดับโลกอาทิ นายมูฮัมหมัด ยูนูส ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ นายโคฟี อันนัน อดีตรองเลขาธิการสหประชาชาติ รวมไปถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับโลกหลากสาขาอาชีพ มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำเยาวชนจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้นำและเยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อผลักดันให้โลกใบนี้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้จำนวนกว่า 8,000 คนทั่วโลก และมีผู้คนมากกว่า 8.5 ล้านคนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากโครงการที่ดำเนินงานโดยทูตเยาวชน One Young World.


adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
istanbul escort
izmit escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort