เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้าขับเคลื่อนจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) จัดอบรมผู้บริหารระดับสูง ภายใต้หัวข้อ “หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์” สอดคล้องนโยบายการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลสากล

30 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 - เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจแก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทในเครือฯ ในหัวข้อ “การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หรือ “Dealing with Conflict of Interest” โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกรณีศึกษา ณ ห้องแพลตตินั่ม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

ในการนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีธรรมาภิบาลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากไม่เพียงแค่เฉพาะองค์กร แต่สำคัญระดับประเทศ ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นองค์กรระดับโลกที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมที่ดีที่สุดในโลก โดยจรรยาบรรณธุรกิจของเครือฯ ก่อกำเนิดมาจากค่านิยมองค์กรข้อที่หก คือ “คุณธรรมและความซื่อสัตย์”เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันทั้งนี้ ประธานคณะผู้บริหารได้ตอกย้ำกับผู้บริหารทุกคนให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างมาตรฐานการทำงานให้เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของเครือฯ สำหรับประเด็นเรื่องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ “Dealing with Conflict of Interest” เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลา หลายครั้งเราอาจไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ แต่เรื่องนี้อาจจะนำไปสู่เรื่องประพฤติผิดตามมาตรฐานจริยธรรมของเราได้ ขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง และส่งเสริมให้เครือฯ เป็นองค์กรที่ดี (Good Corporate Citizens) ควบคู่การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ และร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมของเรา

adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
istanbul escort
izmit escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort