“หลักการ 3 วงกลม” (The Three – circle Principle) : วิสัยทัศน์ ซีอีโอ เครือซีพีขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

4 กรกฎาคม 2562

“เราทุกคนต่างแสวงหาความฝัน ความมั่นคง และความสุข โดยมีความรัก (Love) และความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) เป็นรากฐานในการสร้างคุณค่าทางสังคมและการแบ่งปัน รวมถึงเป็นสร้างวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างโมเดลในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน”
ถ้อยความนี้บ่งบอกถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างยืนของ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็น Closing Speech บนเวทีการประชุมระดับโลก Social Business Day2019 ที่ Yunus Center และภาคีเครือข่ายชุมชนธุรกิจเพื่อสังคมจัดขึ้นที่ประเทศไทยไปเมื่อเร็ว
ๆ นี้นอกจากนี้ คุณศุภชัย ซีอีโอ เครือซีพี ได้ถ่ายทอดให้ผู้คนเกือบ 60 ประเทศทั่วโลกในงานนี้ ได้รับรู้และเข้าใจถึง “หลักการ 3 วงกลม” หรือ The Three – circle Principle ที่เป็นรากฐานในการขับเคลื่อนซีพีสู่ความยั่งยืน ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถติดตามได้ในข่าวชิ้นนี้
ซึ่ง CP E News ได้นำ Closing Speech ของคุณศุภชัยมาถ่ายทอดไว้อย่างละเอียด...

สวัสดีครับ ท่านศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน


ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับศาสตราจารย์มูฮัมหมัด เจ้าของรางวัลโนเบลผู้สร้างแรงบันดาลใจ และเจ้าของธุรกิจไฟแรงอีกหลายร้อยท่านที่มีความตั้งใจจริงในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น


นอกจากนี้ ผมรู้สึกประทับใจกับความมุ่งมั่นและความร่วมมือกันระหว่างศูนย์ยูนุสเซ็นเตอร์และพันธมิตรทุกท่านทำให้เกิดงานเสวนาครั้งนี้ขึ้นในกรุงเทพฯ ทำให้เราได้มีโอกาสพบกับผู้คนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งได้สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราตระหนักถึงวิกฤติที่โลกที่กำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความยั่งยืน


ปัจจุบัน เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญในประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ข้อมูล และเทคโนโลยี กำลังเปลี่ยนแปลงโลก และสร้างโอกาสใหม่ในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำ แต่เราทุกคนสามารถที่มีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อกำหนดอนาคตที่เราต้องการ


สำหรับเครือซีพีนั้น เราตระหนักดีถึงบทบาทที่สำคัญ ซึ่งมีอยู่ 3 ประการ


1. เราตระหนักดีกว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมที่แท้จริง” มาจาก “จากภายในสู่ภายนอก” (Inside Out) เริ่มต้นจากการดูแล 350,000 คนใน 21 ประเทศที่เราเข้าไปลงทุน ให้เหมือนกับดูแลคนในครอบครัว ตลอดจนดูแลพันธมิตรธุรกิจและคู่ค้านับหมื่นรายที่เป็นตัวแทนครอบครัวเรา
2.เราตระหนักดีถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโลกและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากองค์กรของเรามีขนาดใหญ่และมีเครือข่ายที่กว้างขวาง จึงมีโอกาสมากพอที่จะช่วยนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่โลกของเรา 3.เราส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืน
โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ


นี่คือแรงผลักดันของเครือซีพี และสำหรับการเป็นผู้นำสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (GCNT) เพื่อขับเคลื่อน 4 เสาหลัก ประกอบไปด้วย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน และการต่อต้านการทุจริต GCNT เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนในระดับโลกอย่างแท้จริง
ปัจจุบันมีบริษัทในประเทศไทยร่วมเป็นสมาชิกถึง 40 องค์กร เพื่อทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยในการส่งเสริมและผลักดันหลักปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติ ด้วยการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ และใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อค้ำจุนสังคมผ่านทางการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การประชุมส้มมนา การอภิปราย และการฝึกอบรม


นอกจากนี้ เครือซีพียังสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ อย่างเช่น One Young World ซึ่งเราต้องการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นผู้นำที่มี “กรอบความคิด” ที่ถูกต้อง ซึ่งผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้จะช่วยนำเสนอ “นวัตกรรม” ที่เป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาท้าทายระดับโลกซึ่งพวกเรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ของเสียและมลพิษ


หนึ่งในวิกฤตการณ์โลกที่น่าเป็นห่วงคือ ขยะและมลพิษ ซึ่งกำลังคุกคามสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ อันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่เน้นการบริโภคอย่างไม่ยั่งยืน


ปีที่แล้ว มีขยะเกิดขึ้นมากกว่า2,000 ล้านตัน ด้วยน้ำมือของประชากร 7,000 ล้านคนบนโลกใบนี้ ถ้าเรายังไม่รีบแก้ปัญหา ภายในปี 2593 ปริมาณขยะบนโลกจะเพิ่มขึ้นถึง 70% หรือเท่ากับ3,400 ล้านตัน


[ขยะที่มีปริมาณมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อาหาร (44%) กระดาษและลัง (17%) พลาสติก (12%) และ 60% ของขยะทั้งหมดบนโลกมาจากทวีปเอเชียกับยุโรป]


องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้รายงานว่าในแต่ละปีมีประชากรโลกประมาณ 7 ล้านคน เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วยโรคร้ายอย่างมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และโรคปอด ซึ่งเกิดจากมลพิษทางอากาศ โดย 90% ของผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยจนถึงปานกลาง
และเป็นประเทศที่มีการปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรม การขนส่ง และเกษตรกรรม ในอัตราที่สูง นอกจากนี้ มลพิษทางอากาศยังเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ ที่เป็นภัยคุกคามระบบนิเวศของเราอีกด้วย


นโยบายสาธารณะ จะสำคัญมากเพราะจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่และรวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งเป็นปัญหาของทุกคน ที่ไม่อาจรอช้าได้


ในฐานะที่เป็นภาคธุรกิจ เราต้องสร้างความท้าทายให้กับตัวเองต่อไป เพื่อสร้างต้นบบดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น เรื่อง “ลดขยะหรือขยะเหลือศูนย์” ควรเป็นแนวทางหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งที่เครือซีพีของเรามี “นโยบายบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้ทุกหน่วยธุรกิจของเราคิดและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ และใช้ซ้ำได้


[นโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของเครือซีพี ขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ “5Rs” ได้แก่ 1.การสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้ผู้บริโภคลดการก่อให้เกิดของเสีย หรือ Re-educate 2.การลดการใช้พลาสติก หรือ Reduce 3.การรีไซเคิลพลาสติก หรือ Recycle 4.การใช้วัสดุทดแทน หรือ
Replace และ 5.การค้นคว้าวิจัยนวัตกรรม หรือ Reinvent ]


องค์กรของเราให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำฟาร์มแบบยั่งยืนที่ไม่มีของเสียหรือไม่ก่อให้เกิดขยะ เช่น การใช้ก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการทำฟาร์มสุกร การใช้พลังความร้อนจากใต้ดิน ในขณะที่น้ำเสียจะได้รับการบำบัดก่อนนำไปใช้เพื่อการชลประทาน [
นอกจากนี้ยังมีการออกแบบฟาร์มกุ้งระบบปิดแบบบูรณาการในสหรัฐอเมริกา]


เครือซีพีกำเนิดมาจากธุรกิจด้านเกษตรกรรม เราได้กำหนดเป้าหมายอย่างท้าทายว่าเราจะเป็น องค์กรปลอดคาร์บอน ซึ่งในปัจจุบันหลากหลายธุรกิจทั่วโลกต่างมองหาหนทางที่จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกในทุกขั้นตอนเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อลดขยะให้เป็นศูนย์และสะสมคาร์บอนเครดิต


ในขณะเดียวกัน เราได้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกอย่างมากจากการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับการดำเนินธุรกิจ ตัวอย่างเช่น ระบบดาวเทียมที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถระบุพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยจัดโซน และลดอัตราความล้มเหลวให้เหลือน้อยที่สุดได้ การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีก่อให้เกิดทางเลือกในการแก้ปัญหาแต่ละประเภทได้อย่างเฉพาะเจาะจง
และถือเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการอย่างเราที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เอื้อประโยชน์และสร้างโอกาสแก่ผู้คนคนรอบตัว


หลักจริยธรรม


การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จถือเป็นสิ่งสำคัญ แต่เราต้องการเป็นองค์กรที่ดี (Good Corporate Citizens) ที่มีส่วนร่วมในการสร้างแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งนี้ เครือซีพี มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรม
ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ดีที่สุดในระดับโลก ไม่ใช่แค่ทำตามกฎและข้อบังคับเท่านั้น


เนื่องจาก“คน” หรือ “บุคลากร” เป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่าที่สุด เราจึงจำเป็นต้องฝึกฝนบุคลากรให้มีความสามารถ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม(Ecosystem)เพื่อที่จะพัฒนาให้เป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างของค่านิยมองค์กรและความยั่งยืน ตัวอย่างประการหนึ่งคือ
การก่อตั้งสถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์(CP Leadership Institute) เพื่อฝึกอบรมผู้นำและผู้บริหารรุ่นใหม่กว่า 4,000 คนในแต่ละปี โดยเน้นในเรื่องการบริหารจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคม หลักธรรมาภิบาล และจริยธรรม นอกจากนี้เรายังนำวิธีนี้ไปใช้ในการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยซึ่งเราได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะภาคเอกชน


ในมุมมองของผม ความรับผิดชอบต่อสังคมและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมควรเป็นรากฐานสำคัญของทุกสิ่งที่เราลงมือทำหรือตั้งใจจะทำในอนาคต ประเด็นดังกล่าวต้องเริ่มจากตัวเราในระดับบุคคลก่อนจะแผ่ขยายไปยังผู้คนรอบตัว ตามที่ศาสตราจารย์ยูนุสได้พิสูจน์และเป็นแบบอย่างให้เห็นแล้วหลายต่อหลายครั้งหลักการ 3 วงกลม


ในตอนท้ายนี้ ขอนำเสนอให้เห็นถึง“หลักการ 3 วงกลม” (The Three – circle Principle) ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบที่เครือซีพีของเรา


วงสังคม


เราทุกคนต่างแสวงหาความฝัน ความมั่นคง และความสุข โดยมีความรัก(Love) และความเห็นอกเห็นใจ (Compassion) เป็นรากฐานในการสร้างคุณค่าทางสังคมและการแบ่งปัน รวมถึงเป็นสร้างวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างโมเดลในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความเห็นอกเห็นใจจะทำให้เราเกิดความเข้าใจและรู้สึกมีส่วนร่วมต่อกันและกันอย่างลึกซึ้ง จนนำไปสู่แนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมอย่างยั่งยืนในที่สุด ซึ่งหมายความว่าพวกเราทุกคนจะต้องคำนึงถึงผลกระทบจากการกระทำของเราที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อื่น


วงเศรษฐกิจ


เราต้องแน่ใจว่าธุรกิจของเรามีสถานะทางการเงินที่มั่นคงพอที่จะเป็นกำลังในการทำความดีได้อย่างต่อเนื่อง แต่จะยิ่งใหญ่ได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่ความสามารถและความเป็นผู้นำที่ดี เราจำเป็นต้องดึงดูดและแสวงหาการลงทุน รวมถึงรักษาผู้คนในองค์กรไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มี
Passion และมีความเป็นผู้ประกอบการ ใน ณะเดียวกันก็มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ความรัก(Love)และความเห็นอกเห็นใจ(Compassion)จะก่อให้เกิดผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งบริษัทเช่นพวกเราก็ต้องการผู้นำเหล่านี้เพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาวแก่องค์กร


วงสิ่งแวดล้อม


แม้ว่านวัตกรรมจำนวนมากจะถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้ แต่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา พวกเราไม่สามารถที่จะหยุดฝัน หรือ หยุดทำงานหนัก เพื่อที่จะสร้างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ความสำเร็จไม่ได้เกิดในชั่วข้ามคืน แต่ความรักและความเห็นอกเห็นใจจะช่วยให้เราเดินตามความฝันได้ต่อไป


ผมเชื่อมั่นว่า เราทุกคนจะร่วมมือกันมากขึ้นในอนาคต เพราะความร่วมมือจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น


การบริโภคที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึง ขยะ และมลพิษที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เราอาจได้ใช้ชีวิตอยู่ทันเห็นท้องฟ้าเป็นสีดำ มหาสมุทรเป็นพิษ อากาศที่ใช้หายใจไม่ได้ รวมไปถึงความแตกต่างและความขัดแย้งที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม เราทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่ง
ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลง


เราต้องยอมรับความจริง ว่าตอนนี้พวกเรายังทำได้ไม่ดีพอ “เราต้องเปลี่ยน เราสามารถเปลี่ยนได้ และเราต้องเปลี่ยน” เพื่อตัวเองและลูกหลานในภายภาคหน้า


ที่มา : คำกล่าว Closing Speech ในการประชุม Social Business Day 2019 โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

adapazari escort bandirma escort
chaude du sexe katrina kaif hot sex vedio jeune baisee par un vieux www xnxx best video com
British Shorthair Cat
istanbul escort
izmit escort
atasehir escort
escort antalya atakoy escort
antalya escort bayan escort sisli escort beylikduzu
atasehir escort
bostanci escort
vdcasino
vdcasino
neyine
replica watches
gaziantep escort gaziantep escort
izmir escort kayseri escort gaziantep rus escort