ซีพีระดมสรรพกำลังธุรกิจในเครือ หนุนภารกิจโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19”เสริมคลังอาหาร-เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร แก่รพ.สนามสังกัดกองทัพบก รวมพลังร้อยเรียงความดีเคียงข้างคนไทยก้าวข้ามวิกฤต

25 พฤษภาคม 2564

25 พฤษภาคม 2564 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังบริษัทในเครือเดินหน้าสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่องรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ภายใต้โครงการ“ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ตามนโยบายของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือซีพี ที่ประกาศสนับสนุนงบประมาณรวม 200 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นมา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม และระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้แก่โรงพยาบาลสนามในหลายพื้นที่ โดยนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือซีพี ขานรับนโยบายและเร่งผนึกกำลังบริษัทในเครือเดินหน้าภารกิจอย่างเต็มกำลัง เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระระบบการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมร่วมเคียงข้างคนไทยก้าวผ่านวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ไปได้โดยเร็ว


ในการนี้ ผู้แทนเครือซีพี นำโดยนายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ พร้อมด้วยนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บมจ.สยามแม็คโครนายพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และนายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมส่งมอบอาหารและน้ำดื่ม และอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร แก่ผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามสังกัดกองทัพบก โดยมีพล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบกพล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกพลตรี สรรเสริญ คล้ายแก้ว เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสนามกรมยุทธศึกษาทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯนายวรวิทย์ เจนธนากุลกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า เครือซีพีและบริษัทในเครือมีความห่วงใยและพร้อมเป็นกำลังสำคัญร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 กับคนไทยทั้งประเทศ โดยสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารพร้อมรับประทาน และอำนวยความสะดวกระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามในสังกัดกองทัพบก ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจ "ซีพีร้อยเรียงความดี" ที่ผู้บริหารและพนักงานเครือซีพีร่วมแสดงพลังความดีและความภาคภูมิใจในฐานะองค์กรที่ยึดมั่นในค่านิยม 6 ประการมาตลอดหนึ่งศตวรรษ มุ่งมั่นสร้างประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศ ส่งความห่วงใยให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยโควิด-19 และคนไทยทุกคนให้มีพลังก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือได้ดำเนินโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอกที่สาม ตามนโยบายนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือซีพี โดยผนึกกำลังบริษัทและกลุ่มธุรกิจในเครือ สนับสนุนอาหารพร้อมรับประทาน น้ำดื่ม และระบบการสื่อสาร ในภารกิจโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลและชุมชน ไปแล้วกว่า 43 แห่ง อาทิ โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลสนามในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ และการสนับสนุนโรงพยาบาล 4 แห่ง ในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ขยายความช่วยเหลือไปยังชุมชนที่เผชิญสถานการณ์โควิด-19 อาทิ ตลาดกลางกุ้งมหาชัย จ.สมุทรสาคร และชุมชนคลองเตย ที่ให้การสนับสนุนผ่านมูลนิธิดวงประทีป ตลอดจนล่าสุดเครือซีพีได้สนับสนุนภารกิจเพื่อชาติด้วยการเปิดพื้นที่ให้บริการจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่โลตัส สาขาพระราม 4 และทรู ดิจิทัล พาร์ค


พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมการแพทย์ทหารบก กล่าวว่า ขอขอบคุณเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือที่ร่วมกันสนับสนุนอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม และเสริมระบบการสื่อสาร เสริมทัพภารกิจโรงพยาบาลสนามของกองทัพบก นับเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งกองทัพบกได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยใช้สถานที่หน่วยทหารและสิ่งอุปกรณ์ที่มีจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยลดภาระของโรงพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งขณะนี้มีอัตราของผู้ติดเชื้อและอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือคนไทยทุกคนร่วมกันหยุดเชื้อเพื่อชาติ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ช่วยให้ประเทศไทยผ่านช่วงวิกฤต และกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว