ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

เครือเจริญโภคภัณฑ์ คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตลอดการเข้าชมเว็บไซต์ ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยท่านจะอยู่ในฐานะผู้ไม่เปิดเผยตัวตนและไม่สามารถระบุตัวตนได้ จนกว่าท่านจะสร้างและส่งข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์นี้

ฐานข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อท่านได้สร้างข้อร้องเรียน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะเก็บรวมรวมไว้ อาจมีดังต่อไปนี้
• ชื่อ
• ที่อยู่
• ที่อยู่อีเมล์
• เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เก็บรวมรวมไว้นั้น จะถูกใช้ดังต่อไปนี้
• เพื่อยืนยันการมีตัวตนของผู้ส่งเรื่องร้องเรียน
• เพื่อติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
• เพื่อติดตามผลข้อร้องเรียนต่างๆ

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในฐานข้อมูลของ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นอย่างดีที่สุด โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการดังต่อไปนี้
• จำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง เท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการ
• ตรวจสอบ ดูแลรักษาอุปกรณ์และเทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอ เพื่อป้องกันการลักลอบ เข้าสู่ระบบ
• เครือเจริญโภคภัณฑ์ ใช้โปรโตคอลจัดการความปลอดภัยแบบ 128-bit SSL (Secure Sockets Layer) ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รับส่งผ่านอินเตอร์เน็ต ด้วยการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งบนอินเทอร์เน็ต อันถือว่าเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นๆ เว้นแต่เป็นการพัฒนาระบบซึ่ง เครือเจริญโภคภัณฑ์ อาจว่าจ้างให้บุคคลอื่นกระทำได้โดยมีข้อตกลงเก็บรักษาความลับ อนึ่ง เครือเจริญโภคภัณฑ์ อาจถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดี โดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะดำเนินการเท่าที่จำเป็น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้จะกระทำได้เฉพาะผู้มีสิทธิในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่าน ซึ่งเป็นบุคคลภายใน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เท่านั้น

ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์
ทุกครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์จะเก็บบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
• IP Address ของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน
• ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์
• เว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• หน้าเว็บต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
• ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงสถิติอื่นๆ
ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ด้วย