ส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้

1 กรกฎาคม 2562

สยามแม็คโคร ร่วมกับหลายภาคส่วนสร้างชุมชนต้นแบบ”ฝางโมเดล” เพื่อยกระดับความรู้เกษตรกรให้ปลูกส้มปลอดภัย 100%


ผลลัพธ์ : เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นการrejectผลส้มเป็นศูนย์ เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจกว่า 170 ลบ.