ทีมจิตอาสาซีพีโลตัส

8 กรกฎาคม 2562

พนักงาน ซีพี โลตัส เขตใต้ แต่ละสาขาจัดตั้งทีมอาสาสมัคร ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ และส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชนในมณฑลกวางตุ้ง


ผลลัพธ์ : ก่อตั้งห้องสมุดและMusic club ใน 2โรงเรียน และจัดตั้งโรงเรียนประถม CP Lotus Hope แห่งแรกขึ้น