เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศแต่งตั้ง “นายคูลชาน ซิงห์” ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็น “ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (ร่วม)” หรือ “Co-CPO” เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น “แบรนด์นายจ้างระดับโลก” รองรับเส้นทางซี.พี.4.0

29 มกราคม 2561

<p>เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกาศแต่งตั้ง &ldquo;นายคูลชาน ซิงห์&rdquo; ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์&nbsp; เป็น &ldquo;ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (ร่วม)&rdquo; หรือ &ldquo;Co-CPO&rdquo; เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น &ldquo;แบรนด์นายจ้างระดับโลก&rdquo; รองรับเส้นทางซี.พี.4.0 สรรหาคนเก่ง คนดี จากทั่วโลกเพื่อนำธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์ครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</p>

อ่านต่อ