การเกษตรและอาหาร

ดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่
กระบวนการผลิตอาหารสัตว์


การเพาะพันธุ์สัตว์
การแปรรูปเนื้อสัตว์
และผลิตอาหารพร้อมรับประทาน


รวมทั้งลงทุน
ในอีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก
เพื่อส่งต่ออาหาร
ที่ปลอดภัย

มีคุณภาพถึงมือลูกค้า

ธุรกิจค้าปลีก

ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านการจับจ่ายใช้สอย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การสื่อสารและโทรคมนาคม

ให้บริการและสร้างสรรค์โซลูชั่นด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมแบบครบวงจรในประเทศไทย

อีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัล

ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างครอบคลุม
ครบครัน

รวมทั้งสร้างดิจิทัลโซลูชั่น

ที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ดำเนินธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทโครงการที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงานในประเทศไทย

ธุรกิจยานยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไป

ร่วมดำเนินธุรกิจกับผู้ผลิตรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ชั้นนำในประเทศไทยและจีน

ธุรกิจเวชภัณฑ์

ผลิต และทำการตลาดยารักษาโรค
ไวรัสตับอักเสบ


และโรคที่เกี่ยวข้อง
กับระบบหัวใจและสมองในประเทศจีน

การเงินและการธนาคาร

ให้บริการด้านการเงิน การธนาคาร
และการประกันภัยในประเทศจีน

สายธุรกิจของเรา

การเกษตรและอาหาร
การเกษตรและอาหาร
ธุรกิจค้าปลีก
การสื่อสารและโทรคมนาคม
อีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัล
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจพลาสติก
ธุรกิจยานยนต์
การเงินและการธนาคาร
ธุรกิจเวชภัณฑ์