ความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารในหลายภูมิภาคทั่วโลกตลอดเกือบศตวรรษที่ผ่านมา ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารระดับโลก นั่นเป็นเพราะเราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

กุญแจสำคัญของเรามาจากความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิตแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ มาผลิตอาหารที่มีคุณภาพสำหรับเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มของเรา ขณะเดียวกันเรายังเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร กุ้ง และปลาในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ทำให้เราสามารถผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพสูงเพื่อนำมาแปรรูปเป็นอาหารพร้อมทานที่มีรสชาติถูกปากผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก

นอกจากอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแล้ว เรายังขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น ธุรกิจค้าปลีก อีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิตอล การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนต์ การเงินและการธนาคาร รวมไปถึงธุรกิจเวชภัณฑ์อีกด้วย

หลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ที่เรายึดมั่น

เราชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วนในสังคม
เป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อน
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์
ความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศ
และโลกของเราสืบไป
นายสุภกิต เจียรวนนท์ประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน กล่าวคือ
ก่อนอื่นควรคำนึงถึงการทำประโยชน์
แก่ประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ประโยชน์
ต่อประชาชนในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน
และสุดท้ายจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
รวมถึงบุคลากรขององค์กรด้วย
นายธนินท์ เจียรวนนท์ประธานอาวุโส

บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
อ่านหลักการความยั่งยืน
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
กำลังเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
เพื่อให้การดำเนินงานของเรา
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสังคมไทย
และสังคมโลกให้พัฒนายิ่งขึ้น
นายศุภชัย เจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
กำลังเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน
เพื่อให้การดำเนินงานของเรา
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมสังคมไทย
และสังคมโลกให้พัฒนายิ่งขึ้น
นายศุภชัย เจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหาร
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
เราชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วนในสังคม
เป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อน
ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสรรค์
ความมั่นคงยั่งยืนให้กับประเทศ
และโลกของเราสืบไป
นายสุภกิต เจียรวนนท์ประธานกรรมการ
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผสานหลักสากล 10 ประการ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร และการดำเนินงานประจำวัน และจะสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่างๆ ที่จะช่วยผลักดันให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) กลายเป็นจริง