ความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารในหลายภูมิภาคทั่วโลกตลอดเกือบศตวรรษที่ผ่านมา ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารระดับโลก นั่นเป็นเพราะเราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

กุญแจสำคัญของเรามาจากความสามารถในการควบคุมกระบวนการผลิตแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล เริ่มตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ มาผลิตอาหารที่มีคุณภาพสำหรับเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มของเรา ขณะเดียวกันเรายังเลี้ยงไก่ เป็ด สุกร กุ้ง และปลาในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ทำให้เราสามารถผลิตเนื้อสัตว์คุณภาพสูงเพื่อนำมาแปรรูปเป็นอาหารพร้อมทานที่มีรสชาติถูกปากผู้บริโภคทั่วทุกมุมโลก

นอกจากอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแล้ว เรายังขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น ธุรกิจค้าปลีก อีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิตอล การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจยานยนต์ การเงินและการธนาคาร รวมไปถึงธุรกิจเวชภัณฑ์อีกด้วย