เครือเจริญโภคภัณฑ์ ต้อนรับคณะนักศึกษาฮ่องกง ผู้ชนะการแข่งขันความรู้ความสามารถเรื่อง 'One Belt One Road' เข้าศึกษาดูงานกิจการของเครือฯ

5 กรกฎาคม 2561

ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มร.หวง เหวยเหว่ย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีที อินฟราสตรักเจอร์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ให้การต้อนรับ Mr.Herman Hu สมาชิกฮ่องกงในคณะกรรมการประจำสภาสมัชชาประชาชนแห่งชาติของจีนและประธานคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยซิตี้ฮ่องกง ซึ่งได้นำคณะนักศึกษาฮ่องกง จำนวน 40 คน ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในฮ่องกง ซึ่งเป็นผู้ชนะจากโครงการ “My Interfaces with the Belt and Road Initiative” Integrated Abilities Competition หรือการแข่งขันการบูรณาการความรู้ความสามารถเพื่อเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 ของจีน  เข้าศึกษาดูงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะบริษัทไทยที่มีการลงทุนในระดับโลก พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ อาคารทรู ทาวเวอร์